GLOBAL FÖRSÄLJNING

Expandera till Nordamerika

Därför ska du expandera till Nordamerika

Få tillgång till världens största ekonomi

Du får tillgång till världens största ekonomi

Stärk ditt kassaflöde och dra nytta av de amerikanska säsongsbaserade försäljningstopparna. Gå inte miste om hundratals miljoner nya kunder! Du behöver inte heller starta något amerikanskt företag.
Unified Account

Enhetligt konto

Med ett enhetligt konto för Nordamerika kan du enkelt växla mellan Amazon.com, Amazon.ca och Amazon.com.mx i Seller Central för att publicera produkter och hantera beställningar på flera marknadsplatser. Du kan publicera på en, två eller alla tre tillgängliga marknadsplatser i Nordamerika.
Let Amazon handle the details

Låt Amazon ta hand om detaljerna

Använd dig av vår logistik i världsklass, våra kraftfulla verktyg och vår kundtjänst när du ska sälja globalt så att du kan fokusera på att få verksamheten att växa.

Läs om hur andra säljpartner lyckats expandera till Nordamerika

Vi såg alltid USA som en mycket stor marknad och affärsmöjlighet. Nu står den amerikanska marknadsplatsen för 80 % av vår försäljning.
Michael CorriganVD och medgrundare på Trtl
Amazon Global Selling - Michael Corrigan Trtl VD
Service Provider Network
Nätverk med tjänsteleverantörer
Få hjälp att hantera din globala affärsexpansion via Amazons tredjepartstjänster.

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om att sälja i Nordamerika.

Översikt

Vilka produkter kan jag sälja i Nordamerika?
Det beror på produkten, kategorin och varumärket. Vissa kategorier är öppna för alla säljpartner, för vissa krävs ett professionellt säljarkonto, vissa kräver godkännande för försäljningen och i vissa ingår produkter som inte får säljas av tredje part.
För att sälja märkesvaror som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller patent måste du vara laglig ägare till varumärket eller en auktoriserad återförsäljare.
Ska jag börja med bara USA eller sälja i hela Nordamerika direkt?
Välj var du vill börja baserat på ditt företags specifika situation. Ta hänsyn till din produktkategori, dina distributionsrättigheter, resurser och andra faktorer. Många säljpartner har lanserat sig i alla Amazons nordamerikanska butiker med stor framgång. Amazons verktyg och tjänster i Nordamerika, som BIL (skapa internationella produktposter) och Fulfilment by Amazon (FBA), gör det mycket enklare att sälja på alla nordamerikanska marknadsplatser.

Om du inte är bekväm med att sälja på alla tre marknadsplatserna ännu, eller om dina distributionsrättigheter inte gäller för alla marknadsplatser, kan du börja med en eller två av dem.

Med ett enhetligt konto för Nordamerika kan du enkelt växla mellan Amazon.com, Amazon.ca och Amazon.com.mx i Seller Central för att publicera produkter och hantera beställningar på flera marknadsplatser. Du kan publicera på en, två eller alla tre tillgängliga marknadsplatser i Nordamerika. När du hanterar ditt Amazon-lager på Amazons marknadsplatser i USA, Kanada och Mexiko är det viktigt att du förstår skillnaden mellan globala SKU:er och marknadsplatsspecifika SKU:er i Seller Central. Du kan läsa mer om de här ämnena här.
Vad är skillnaden mellan att sälja i Europa och att sälja i USA på Amazon.com?
Amazon har utformat sina marknadsplatser över hela världen så att försäljningsprocessen är konsekvent och likartad oavsett var du säljer. Många tjänster och processer som du är bekant med i USA, som Fulfilment by Amazon (FBA), Prime och Sponsrade produkter, fungerar på samma sätt på Amazons marknadsplatser i Nordamerika.

Det finns dock en del skillnader som beror på regelverk, kulturer och språk. Här är några viktiga skillnader att ha i åtanke:
  • Moms: Momssystemet i Nordamerika skiljer sig från europeisk moms. Du bör kontakta en skatterådgivare för att diskutera den amerikanska momsen. Du kan hitta en rådgivare i vårt nätverk med tjänsteleverantörer.
  • Produkters efterlevnad: När du väljer ut en Amazon-marknadsplats där du vill sälja måste du även ta hänsyn till om din produkt passar för det aktuella landet. Först och främst måste du se till att du följer alla gällande lagar i respektive land. Dessutom skiljer sig produktstandarderna mellan olika länder. Du kan läsa mer på den här sidan om begränsade produkter.
Hur svårt är det att börja sälja i Nordamerika?
Att börja sälja i en ny geografisk region som Nordamerika är ett stort projekt. För många säljpartner kan dock den första investeringen i efterforskningar och administration betala sig bra i form av försäljning till miljontals nya kunder. Amazon har en mängd olika verktyg och tjänster som gör det enklare att börja sälja i Nordamerika.

Precis som när du började sälja i Europa så beror hur bra du lyckas i Nordamerika på faktorer som är unika för din verksamhet, produktkategori, dina marginaler och olika regelverk. Ägna gärna lite extra tid tidigt i processen åt att överväga alla för- och nackdelar med att sälja på en ny marknadsplats. Du kan ha hjälp av vår guide till att skapa en marknadsplatsstrategi.

Förutsättningar

Vad behöver jag göra för att sälja på Amazon i Nordamerika?
Processen att börja sälja i Nordamerika består av fyra huvudsakliga steg:
  • Bestäm var och vad du vill sälja med hänsyn till lokal skattelagstiftning och olika regelverk.
  • Registrera ett konto och publicera dina produkter.
  • Frakta dina varor och leverera beställningar.
  • Hantera din verksamhet med bland annat kundtjänst och returer.
Vilka nordamerikanska regler behöver jag tänka på?
Behöver jag ett amerikanskt företag eller bankkonto?
Nej. Du kan fortsätta att använda ditt svensk företag och bankkonto. Amazons valutaväxling för säljpartner hjälper dig att växla Svenska kronor till önskad lokal valuta.

Konton och produktposter

Kan jag använda mitt nuvarande brittiska konto till att sälja i Nordamerika?
Nej, du måste registrera ett nordamerikanskt konto.
Kan jag överföra mina produktposter från Amazon.se till Amazons nordamerikanska marknadsplatser?
Ja, det kan du göra med verktyget Skapa internationella produktposter (BIL). Verktyget Skapa internationella produktposter sparar tid när du ska hantera dina publicerade produkter eftersom du kan skapa och uppdatera produktposter på flera Amazon-marknadsplatser samtidigt via ditt enhetliga konto. När du har lanserat och skapat produktposter på din primära marknadsplats kan du sedan välja de här produktposterna och ange en målmarknadsplats där du för närvarande inte har några erbjudanden. Verktyget Skapa internationella produktposter utför följande funktioner automatiskt:
  • Det skapar produktposter på flera målmarknadsplatser utifrån de produkter du säljer på hemmamarknaden.
  • När du lägger till eller tar bort en produktpost uppdateras även produktposterna på dina målmarknadsplatser.
  • Det justerar priserna på dina målmarknadsplatser enligt de prisregler du har angett när du gör ändringar på källmarknadsplatsen.
  • Det kan justera priser på målmarknadsplatserna när växelkursen för valutan på hemmamarknadsplatsen ändras.
Behöver jag ett nytt ASIN för mina produktposter i Nordamerika?
Nej, vanligtvis inte. Produkters ASIN är ”globala” och skiljer sig endast om produkten är väsentligt annorlunda än den ursprungliga produkten. Om du till exempel har tre produktvarianter med olika elkontakter, till exempel europeisk, svensk och amerikansk kontakt, så skulle varje variant ha ett eget ASIN. Men om produkterna inte är väsentligt annorlunda (om de till exempel har olika färger) så har inte varje variant ett eget ASIN.
Jag är godkänd för att sälja produkter som kräver godkännande i min kategori i Svenska. Måste jag bli godkänd igen för att sälja de här produkterna i Nordamerika? Vilka dokument behöver jag?
Ja, du behöver sannolikt godkännas igen för Nordamerika eftersom olika länder har olika regler. Du blir ombedd att tillhandahålla lämpliga dokument under ansökningsprocessen.
Amazon logo
© 2023, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo