UTVECKLARE

Utveckla applikationer för Amazon säljpartners

Dataintegrering med Amazons marknadsplatswebbservice (Amazon MWS) möjliggör en hög grad av försäljningsautomatisering, vilket kan hjälpa säljpartners att skala upp sin verksamhet och få den att växa på Amazon.
What is the Marketplace Web Service?

Vad är marknadsplatswebbservice (MWS)?

Amazon MWS möjliggör programmatiskt datautbyte för listningar, beställningar, betalningar, rapporter och mycket mer. Genom att använda Amazon MWS kan säljpartners öka säljeffektiviteten, minska arbetskraven och förbättra svarstiden till kunderna.
För att kunna använda Amazon MWS måste du ha ett Amazon MWS-kvalificerat professionellt säljarkonto.

Varför använda Amazon MWS

Amazon MWS erbjuder följande huvudfunktioner:
  • Du kan utföra bulkuppladdningar av lager, lägga till produkter, kontrollera lagernivåer, granska prisinformation och utföra andra lagerhanteringsuppgifter.
  • Orderhantering: Du kan ladda ner beställningsinformation, få betalningsdata, bekräfta beställningar och schemalägga rapporter.
  • Hantering av rapporter: Du kan använda Amazon MWS för att begära generering av olika rapporter, fråga om deras status och sedan ladda ned dem.
För säljpartners med professionell försäljningsplan som använder Fulfilment by Amazon (FBA) låter Amazon MWS dig också:
  • Skapa utleveranser till Amazons expedieringscentraler: Du kan automatisera processen för att skapa etiketter för enheter som du skickar till ett logistikcenter.
  • Kontrollera status för försändelser till Amazon: Du kan kontrollera om din försändelse har nått ett logistikcenter och, i så fall, om sändningen har behandlats.
  • Skicka expedieringsbeställningar: Genom att integrera ditt system med Amazon MWS kan du möjliggöra för kunder att när som helst skicka expedieringsbeställningar via flera kanaler. Det finns ingen fördröjningstid när du bearbetar eller batchbeställer.
  • Spåra och hantera utgående försändelseförfrågningar: När beställningar har lämnat våra logistikcenter kan du spåra utskick och hålla kunderna informerade om ankomsttider.
Why use Mazon MWS

Dokument för integratörer

I det här avsnittet hittar du den funktionella och tekniska dokumentationen som hjälper dig bygga en flersäljande partnerlösning enligt Amazons bästa praxis.
Amazon logo
© 2021, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag