Amazon Services för utvecklare

Amazon Marketplaces Web Service Europa

Marketplace Web Service (MWS)

Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) är en integrerad webbservice API som hjälper säljare på Amazon att programmatiskt utbyta data om listor, beställningar, betalningar med mera. Genom att använda Amazon MWS kan säljare öka försäljningseffektivitet, reducera arbetsbördan och förbättra svarstiden till kunderna.

Du kan registrera dig till MWS och hitta all nödvändig information på developer.amazonservices.co.uk.

För att vara berättigad att använda MWS behöver du som säljare ha ett icke-individuellt försäljning på Amazon-konto eller ett Amazon Payments-konto. Säljare som endast har ett Amazon-konto för enskild försäljning kan inte registrera sig till MWS. Om du är en enskild säljare och skulle vilja använda MWS kan du bli berättigad att registrera dig till MWS genom att uppgradera till ett Pro Merchant-försäljarkonto från sidan 'Inställningar - kontoinformation' på ditt konto på Säljarcentralen.

Dokument för integratörer

I denna del hittar du den funktionella och tekniska dokumentationen för att hjälpa dig att bygga en multi-säljarlösning som följer bästa möjliga praxis på Amazon.
© 1996–2020, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag