Dropshipping

Vad är ”dropshipping” och hur fungerar det i Sverige?

I den här guiden sammanfattar vi vad dropshipping är, vilka aktörerna är, hur det kan fungera för mindre e-handelsföretag och vilka för- och nackdelar det har som leveransmetod. Slutligen presenteras hur dropshipping kan bli en del i den egna verksamheten och hur nyttan för verksamheten kan värderas.
410 kr (exkl. moms) per månad + säljavgifter
Kvinna läser om dropshipping

Dropshipping: Introduktion

Dropshipping har ökat i popularitet de senaste åren tack vare att det är lätt att starta ett onlineföretag vilket kommer med förhållandevis låga omkostnader. Säljare kan skapa en webbutik och erbjuda produkter från olika leverantörer utan att behöva investera i lager i förväg. Detta gör att de kan fokusera på marknadsföring och kundförvärv snarare än att oroa sig för logistiken för lagerhantering och orderuppfyllelse.

Dropshipping ger säljare möjlighet att sälja produkter utan att behöva köpa in och lagerhålla dem innan försäljning. Säljare behöver därför inte investera i lagerlokaler eller varor utan kan istället fokusera på att utveckla webbutiker och marknadsföringsstrategier.

En av de främsta fördelarna med dropshipping är att det har en lägre startkostnad jämfört med traditionella logistiklösningar. Säljare behöver inte spendera pengar på att köpa in varor, hyra ett lager eller anställa personal för att hantera och skicka produkterna. Eftersom behovet av stora initiala investeringar minskar så minskar även den ekonomiska risken att starta ett nytt företag med dropshipping som leveransmetod.

Säljaren får även möjlighet att enkelt utöka kundgruppen genom att variera varusortimentet, vilket ger säljaren flexibilitet att kunna bemöta kundernas efterfrågan. I dagsläget finns många exempel på företag som har valt dropshipping som grund för sin verksamhet.
Global dropshipping

Vad är Dropshipping?

Dropshipping är en av flera möjligheter för en säljare att kunna fokusera på försäljning online genom att outsourca delar av verksamheten till en tredje part.

I vissa lösningar sker både tillverkning och lagerhållning hos samma part, vilket minskar administrationen och sänker de initiala kostnaderna för säljaren.

Hur fungerar dropshipping?

För att dropshipping ska fungera måste det finnas detaljerade avtal och överenskommelser mellan säljaren och en tredje part som är vald att hantera lager och transporter åt säljaren.

I de flesta lösningar inleds dropshipping-processen efter att en kund köpt eller beställt en produkt av säljaren genom en onlineorder. Säljaren vidarebefordrar beställningen med vilka varor och antal till sin valda dropshipper.

I nästa steg får säljaren en bekräftelse avseende vilka varor, antal, leveransadress etc. som skickas från sin dropshipper till kunden.

Hos dropshippern fortsätter processen genom att beställda varor hämtas från lager och paketeras för leverans. Dropshippern ansvarar för processtegen fram till dess att leverans har skett till avtalad adress.

Säljare kan välja att nyttja automatiserade meddelanden för att låta kunden följa processen. Detta kan bland annat omfatta meddelanden om att beställningen är packad, har lämnat lager, är under transport och när beställningen är avlämnad på avtalad adress.

Processens innehåll kan variera beroende på verksamhet och dess behov. Det är säljaren och den valda dropshippern som kommer överens om hur processtegen ser ut.

Förstå rollerna; säljaren, tillverkaren och grossisten

Om du är en onlineåterförsäljare och vill starta ett dropshipping-företag finns det tre huvudaktörer att hålla koll på: säljare, tillverkare och grossister. Säljaren är den säljare som erbjuder och säljer produkterna på sin hemsida eller webbutik. Tillverkaren producerar produkterna och säkerställer att de håller hög kvalitet. Grossisten är mellanhanden till säljaren och tillverkaren och ansvarar för lagerföring och frakt av produkterna till kund. Tillsammans bildar dessa aktörer en viktig triangel i dropshipping-modellen, vilket gör att återförsäljaren kan erbjuda produkter utan att tänka på kostnad eller administration för lagerföring.
 • Säljaren i dropshippingmodellen är återförsäljaren som erbjuder och säljer produkterna på sin hemsida eller webbutik. Säljarens främsta uppgift är att skapa en attraktiv hemsida, skaffa kunder och att erbjuda kundservice. Säljaren ansvarar för att de produkter som erbjuds är av rätt kvalitet. Säljaren ansvarar för att produkterna alltid finns i lager och levereras till kunden i tid. Säljaren står även för risken om det uppstår problem med leveransen eller med produkterna. För att lyckas måste säljaren ha ett nära samarbete med tillverkaren och grossisten.
 • Tillverkaren är producenten av produkterna och ansvarar för att produkterna håller rätt kvalitet samt har stor kunskap om tillverkning och användning av produkterna. Tillverkaren ansvarar för produktionen och säkerställer att varje produkt uppfyller sin kravspecifikation. Tillverkaren kan stötta med utveckling av nya produkter och förbättringar för att utöka säljarens utbud. Ett nära samarbete mellan tillverkare och säljare är viktigt för att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas krav och förväntningar.
 • Grossisten är mellanhanden till säljaren och tillverkaren och ansvarar för lagerföring och frakt av produkterna till kund. Grossisten ansvarar för att produkterna alltid finns i lager och levereras till kunden i tid. Grossisten tar även ansvar för att paketera och frakta produkterna och kan erbjuda rabatter till säljaren vid bulkköp. Grossisten är en viktig partner för säljaren och tillverkaren för att säkerställa att dropshippingmodellen fungerar smidigt.
Kvinna som sysslar med dropshipping

Dropshippingprodukter från olika leverantörer

Genom att använda flera leverantörer i dropshippingbranschen kan återförsäljaren erbjuda ett bredare utbud av produkter utan risk att stå kvar med osålda varor. Det är dock viktigt att säkerställa att alla leverantörer är pålitliga och att produktkvalitet och leveranstider motsvarar kundernas förväntningar.

Eftersom dropshipping kan befria säljare från att köpa och lagra produkter, kan vissa av dem välja att sälja en rad produkter från olika leverantörer. Dessa kan köpas, lagras och levereras av samma dropshipper, eller så kan varje produkt hanteras av en separat tredje part - detta beror på avtalet och den metod som säljaren valt.

Beroende på hur man väljer att göra detta kan det finnas potentiella fördelar med att erbjuda olika produkter från olika leverantörer, t.ex:
 1. Du kan erbjuda kunderna ett bredare utbud av produkter. När du väljer flera leverantörer för ditt företag kan de kanske förse dig med ett brett utbud av produkter. Det gör det enklare för dig att erbjuda dina kunder fler valmöjligheter.
 2. Du kan utöka räckvidden för ditt affärsnätverk och bygga fler relationer. Att använda flera leverantörer för att köpa dina produkter ger dig möjlighet att etablera många affärsrelationer. Detta kan vara en potentiellt stor fördel om och när ditt företag växer.
Var noga med att överväga om mängden affärspartners gör verksamheten besvärlig att hantera innan du fattar beslut om din dropshippingstruktur.

Är dropshipping rätt för din affärsmodell?

I slutändan är det upp till dig att bestämma om dropshipping är den perfekta affärsmodellen för just din verksamhet. Här är några viktiga överväganden och frågor att ta ställning till när ett övervägande om dropshipping ska genomföras för din verksamhet.

Vill du sälja dina produkter med ditt eget varumärke?
Att utveckla och etablera ett eget varumärke kan ge dig ett högt igenkänningsvärde hos kunderna, begränsa prispressen och kan bidra till kundlojalitet.

När du bygger ditt varumärke är det extra viktigt att skapa en så tilltalande köpupplevelse som möjligt, från första klicket in på nätbutiken till leverans till kundens dörr. Dropshipping låter dig lägga ut många individuella steg till partnern, men du mister kontrollen över produktkvalitet, förpackning, frakt och leverans till kunder. Om kvaliteten brister lämnar kunderna varumärket och köper av konkurrenter. Dropshipping som modell är i sig begränsande för att uppnå unikhet och att bygga eget varumärke.

Hur mycket kontroll vill du ha över produktkvaliteten?
Kvaliteten på dina produkter spelar en viktig roll för din verksamhet. Hög kvalitet främjas av positiv feedback och stödjer marknadsföringen. Men om den kvalitet som utlovas i erbjudandet brister för den levererade varan följer i regel en hög returgrad. Konsekvenserna bli negativa kundrecensioner och migrerande kunder. Värdera därför hur viktigt det är för just din verksamhet att ha en genomgående hög kvalitet för kunderna och verksamheten.

Med dropshipping är permanent kvalitetskontroll ibland svår att uppnå eftersom processer för att leverera varorna är lämnade till en tredje part. Valet av dropshippingpartners är därmed viktigt ur kvalitetssynpunkt och för långsiktig framgång.

Vilka leveranstider är viktiga för dig för dina produkter?
Kunder som handlar online förväntar sig vanligtvis snabb leverans. Enligt undersökningar anser 84 % av alla näthandlare att snabba leveranser är en viktig del av av shoppingupplevelsen. Leveranstider som är för långa skapar en negativ bild av onlineverksamheten och varumärket. När du väljer en dropshippingleverantör, var uppmärksam på leveransvillkoren och leveranstiderna, såväl som kostnader. Spårning kan vara en extra fördel om det är möjligt.

Vilka är de möjliga för- och nackdelarna med dropshipping

Potentiella fördelar med dropshipping inkluderar låga startkostnader, inget behov av lagring och frakt, och ett brett utbud av produkter att välja mellan. Potentiella nackdelar inkluderar minskade vinstmarginaler, begränsad kontroll över produktkvalitet och potentiella leveransförseningar eller grossistförsäljning.

Fördelar med dropshipping

 • Låga startkostnader: Dropshipping kräver inget lager, vilket innebär att du inte behöver investera pengar i att köpa produkter eller hyra lagringsutrymme.
 • Inget behov av fysiskt lagerutrymme: Eftersom du inte behöver hålla lager själv behöver du inget fysiskt lagerutrymme, så du har inga extra kostnader för hyra, försäkring eller underhåll.
 • Flexibilitet: Med dropshipping kan du arbeta var som helst, så länge du har en internetanslutning. Detta ger dig flexibiliteten att arbeta hemifrån, från kaféer, coworking-utrymmen eller var du vill.
 • Brett produktsortiment: Eftersom du inte behöver köpa lager kan du enkelt erbjuda nya produkter utan att löpa ekonomiska risker.
 • Skalbarhet: Dropshipping låter dig växa snabbt utan att behöva oroa dig för att utöka din fysiska infrastruktur. Du kan enkelt testa nya produkter och marknader och skala din verksamhet i takt med att efterfrågan ökar.

Nackdelarna med dropshipping

 • Mindre kontroll över produktkvalitet: När du använder dropshipping litar du på att leverantören skickar och levererar produkterna till dina kunder. Det gör att du har mindre kontroll över kvaliteten på de produkter som levereras, och det kan leda till missnöjda kunder.
 • Konkurrens och mättnad: Dropshipping är ett populärt sätt att tjäna pengar på nätet, vilket innebär att det är stor konkurrens. Det kan vara svårt att skilja sig från andra dropshippers och hitta en lönsam nisch, speciellt om den redan är mättad.
 • Fraktsvårigheter: Leverans av produkter från flera platser kan skapa logistiska utmaningar, såsom förseningar, förlorade paket och kundklagomål.
 • Marginal: Dropshippingföretag har ofta lägre marginaler än traditionella detaljhandelsföretag eftersom de vanligtvis inte har något fysiskt lager. Det innebär att det kan vara svårt att göra tillräckligt med vinst för att hålla företaget igång.
 • Pålitlighet hos leverantörer: Dropshippers är beroende av pålitligheten hos sina leverantörer för att leverera produkterna i tid och i gott skick. Om din leverantör misslyckas kan det orsaka stora problem för ditt företag och skada ditt rykte hos kunderna.
Om du värderar att fördelarna väger upp nackdelarna så kan dropshipping troligtvis passa din verksamhet. Om inte så finns det andra alternativ att utforska, till exempel Affiliate Marketing eller Fulfillment by Amazon (FBA).

Hur fungerar Fulfilment by Amazon som alternativ till dropshipping?

Om inte dropshipping är ett bra val för din e-handelsverksamhet, överväg att använda FBA istället.

FBA är en Amazon-tjänst som gör det möjligt för säljare att lagerföra sina produkter i Amazons logistikcenter. När en beställning är gjord hanterar Amazon frakt, förpackning och kundservice för säljaren. Detta gör FBA till ett populärt dropshippingalternativ, eftersom säljaren har kontroll över sitt lager och kan erbjuda snabbare leveranstider.

FBA tillåter också säljare att dra nytta av Amazons omfattande kundbas och Prime shippingprogram, vilket kan hjälpa till att öka försäljningen och kundlojaliteten. Dessutom ger FBA tillgång till Amazons kundtjänstteam, som kan hjälpa till att lösa eventuella problem.

Sammantaget kan FBA ge säljare ett problemfritt sätt att hantera sitt lager och fullfölja beställningar, samtidigt som de drar fördel av Amazons enorma resurser och kundbas.

Med FBA ordnar Amazon lagring och leverans av dina produkter. Men innan du kan börja sälja med FBA måste du först paketera dina valda produkter enligt Amazons förpackningsriktlinjer och, enligt våra fraktkrav, skicka dem till ett närliggande Amazon Fulfillment Center.

När produkterna har lagrats i logistikcentret kommer de att listas som tillgängliga för dina kunder att köpa. Detta är en av de stora fördelarna med att bli en säljare på Amazon och använda FBA för att leverera dina produkter till kunder.

Efter detta skede, när en kund beställer en produkt, är Amazon ansvarig för insamling, förpackning, frakt och leverans. Vi kommer också att hantera alla kundtjänstförfrågningar och eventuella returer.

FBA erbjuder också flera alternativ för specifika krav, såsom FBA Small and Light (SE), FBA Subscribe & Save, Multi-Channel Fulfillment och FBA Heavy Bulky.
Man tänker på dropshipping-verksamhet

Är dropshipping rätt val för dig?

Nu när du vet mer om dropshipping, här är några möjliga faktorer att tänka på när du fattar ett beslut.
 • Varumärkesidentitet: När du säljer en produkt kan utseendet, känslan och designen på dina produkter vara en avgörande faktor för kunderna. Av olika anledningar ger dropshipping dig bara delvis kontroll över dessa aspekter. Om du inte kan hitta en dropshipper som kan anpassa produkter som du vill kan detta vara en potentiell nackdel.
 • Produktkvalitetskontroll: Återigen, eftersom du har begränsad insyn i de faktiska varor som köps och lagras av din dropshippingpartner har du begränsad kontroll över produktens kvalitet. Om slutprodukterna inte håller den utlovade kvaliteten kan detta leda till att kunderna tappar dig som sitt föredragna val.
 • Leveranstider: Eftersom leverans- och uppfyllelseprocessen ligger i händerna på din dropshippingpartner bör du se till att de har en bra meritlista som visar på leveranser i tid. Tjänster som FBA kan faktiskt hjälpa dig att få produkter levererade snabbare - vissa kvalificerar sig till och med för gratis tvådagars-leverans under Amazon Prime, om de uppfyller vissa villkor.
 • Finansiering: Om du har mindre kapital till att börja med låter dropshipping och vissa andra alternativ dig minska utgifterna för att köpa och lagra produkter innan du säljer dem.
Genom att överväga ovanstående kommer du närmare att fatta ett beslut om huruvida du ska använda dropshipping som en del i din e-handelsverksamhet.

Slutsats

Dropshipping är en återförsäljningsmetod där en butik inte har produkterna den säljer i lager. När ett köp sker på din hemsida så köps varan från en tredje part som ansvarar för att skicka produkten direkt till kunden. Den tredje parten kan vara en tillverkare, grossist eller annan återförsäljare.

Den största fördelen med dropshipping är dess låga startkostnad tack vare att du slipper köpa inventarier i förväg. Det ger det större flexibilitet eftersom du enkelt kan ändra ditt produktutbud utan att behöva oroa dig för osålt lager. Dessutom minimeras risken med att hålla aktier eftersom du inte äger några produkter.

Men det finns också nackdelar med dropshipping. För det första kan vinstmarginalerna vara lägre på grund av konkurrensen på marknaden. För det andra har du mindre kontroll över produktkvalitet, leveranstider och paketering, vilket kan leda till dåliga kundupplevelser. Att förlita sig på en tredje part för produktleverans kan dessutom orsaka problem med produkttillgänglighet, och bristen på kontroll över leveranskedjan kan göra det svårt att skala din verksamhet.

Sammantaget kan dropshipping vara ett utmärkt alternativ för dem som vill starta ett onlineföretag med låg startkostnad, men det kräver noggrann planering och ledning för att lyckas.
Få svar på vanliga frågor.
Vad är dropshipping?
Dropshipping är ett av sätten som en säljare kan lägga ut, outsourca, processen för att lagra, paketera och leverera produkter till kunder till en tredje part.
Måste jag använda dropshipping för att leverera mina produkter?
Nej, det är inte obligatoriskt att använda dropshipping.
Är dropshipping tillåtet på Amazon?
Du måste följa Amazons dropshipping-policyer om du tänker utföra Amazon-ordrar med en dropshipper.
Kan jag få dropshipping via Amazon?
Nej, Amazon är ingen dropshipping-tjänst men Fulfillment by Amazon (FBA) är ett alternativ till dropshipping där Amazon lagrar, plockar, packar och skickar dina produkter.

Genom att välja Amazons Multi Channel kan du även använda FBA för att leverera produkter som du säljer på din egen e-handelswebbplats eller på olika andra webbplatser, inte bara Amazon.
Vad är skillnaden mellan en tillverkare, grossist och återförsäljare?
Tillverkare producerar i allmänhet produkterna, som namnet antyder. Grossister köper vanligtvis produkter i bulk från tillverkare och säljer dem sedan vidare till säljare – i många fall säljer de inte direkt till slutanvändare. Å andra sidan kan säljare driva mindre e-butiker från vilka de säljer direkt till slutkonsumenten. Vissa tillverkare, grossister och säljare kan också erbjuda dropshippinglösningar för att leverera produkter till slutkunder.
Kan jag få produkter levererade över hela världen med dropshipping?
Du bör kontrollera detta med din dropshippingleverantör. Vissa levererar internationellt, andra inte.
Vad är skillnaden mellan dropship-tillverkare, grossister och återförsäljare?
En dropshiptillverkare skickar produkter direkt till kunder, grossister säljer produkter i stora mängder till återförsäljare, och säljare säljer produkter till slutkunder. Dropship-tillverkare hanterar logistiken, grossister fungerar som mellanhänder, och säljare säljer direkt till slutkunder. Grossister säljer ofta till lägre priser än tillverkarnas rekommenderade försäljningspriser.
Behöver jag registrera mitt företag för att använda en dropshippingleverantör?
Ja, för att använda en dropshippingleverantör behöver du registrera ditt företag. Dropshippingleverantörer kräver oftast att du har en affärsregistrering och momsregistrering för att bli deras återförsäljare. Dessutom kräver vissa leverantörer att du har en webbplats eller en annan försäljningskanal där du kan sälja deras produkter. Det är viktigt att kontrollera kraven för varje dropshippingleverantör du överväger att använda och att följa alla lagar och bestämmelser för att driva din verksamhet, inklusive moms- och skattekrav i ditt land eller region.
Amazon logo
© 2023, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo