KUNSKAPSCENTRUM FÖR MOMS

Allt du behöver veta om moms på ett ställe

Välkommen till vår dedikerade momsutbildningssida. Denna sida syftar till att öka din förståelse för det europeiska momslandskapet som en Amazon säljpartner. Du bör kunna hitta information om befintliga bestämmelser och hur du kan bli momsskyldig. Vi kommer också att belysa vilka åtgärder du behöver vidta för att säkerställa att momsreglerna efterlevs och vilka lösningar som finns tillgängliga för dig att använda.

Grundläggande begrepp

Vad är mervärdesskatt (moms)?

Moms står för mervärdesskatt. Det är en skatt som momsregistrerade handlare i Europa lägger till priset på de varor de säljer och vidarebefordrar till de nationella skattemyndigheterna när de lämnar in sina skattedeklarationer.

Om du säljer varor i något europeiskt land är det troligt att du måste registrera dig för mervärdesskatt (moms) i varje land du säljer i.

Kom ihåg att det är varje Amazon säljpartners som enskilt ansvarar för att se till att de är momskompatibla och du bör söka professionell rådgivning om du är osäker på dina skyldigheter.
How does VAT work?

Hur fungerar moms?

Grundprincipen är att företagen kan återkräva den moms de har betalat på sina inköp och sedan ta ut moms på sin försäljning. Medan du betalar moms till skattemyndigheterna betalar slutkonsumenten mervärdesskatten som en del av inköpspriset. Du kommer endast att kunna återkräva den moms du har betalat på dina inköp och ta ut moms på det du säljer om du är momsregistrerad.

Säljpartners med ett momsregistreringsnummer i respektive europeiskt land ska visa den mervärdesskatt som tas ut, inklusive momssats och momsregistreringsnummer för kunder på fakturor där en momsfaktura krävs. På så sätt vet kunden hur mycket moms som ska betalas på den inköpta produkten.

Vilka är de europeiska momssatserna?

De faktiska momssatserna varierar mellan olika europeiska länder (standardskattesatsen måste vara minst 15%) och mellan olika produktkategorier. Dessutom har vissa europeiska länder behållit andra skattesatser för vissa produkter.

Riktlinjerna för moms ger de nationella regeringarna frihet att bestämma antal och nivå på momsen, med endast två grundläggande regler:
  1. Standardskattesatsen för alla varor och tjänster.
  2. Det europeiska landet kan välja att tillämpa en eller två reducerade skattesatser, men endast på varor eller tjänster som anges i momsdirektivet.
Standardmomssatsen är den skattesats som europeiska länder tillämpar på alla icke-undantagna varor och tjänster. Den får inte vara mindre än 15 procent, men det finns inget maxtak.
Momssatser i EU-länderna
Medlemsstat
Landskod
Standardskattesats
Tyskland
DE
19%
Frankrike
FR
20%
Italien
IT
22%
Spanien
ES
21%
Polen
PL
23%
Tjeckien
CZ
21%
Nederländerna
NL
21%
Sverige
SE
25%
What is a VAT return?

Vad är en momsdeklaration?

Varje momsregistrerad person är skyldig att lämna in en momsdeklaration för varje relevant period. Momsdeklaration är processen att förbereda och lämna in rapporter till skattemyndigheterna för att ge dem information om dina transaktioner under den aktuella perioden och för att tillhandahålla det momsbelopp som du ska betala (eller ta emot vid överbetalning av moms).

En momsdeklaration innehåller information om den moms som tagits ut av kunder, moms som betalats till leverantörer, samt gränsöverskridande försäljning, gränsöverskridande förvärv, import och export.

Vanliga frågor:

Hur ofta ska jag lämna momsdeklaration?

Detta varierar mellan olika EU-länder och säljpartnerns skyldigheter i det aktuella landet. Många europeiska länder kräver att returer lämnas in varje månad eller var tredje månad. Kontakta en skatterådgivare för att vägleda dig vidare.

Vad är tullavgifter?

Tullavgifter kan behöva betalas vid import av varor till ett europeiskt land som kommer från ett land utanför Europa. Tullsatsen fastställs av den HS-varukod som gäller för den produkt som importeras och kan påverkas av varornas ursprung. Tullavgifterna och importmomsen beräknas som en procentandel av varornas tullvärde. Kontakta din skatterådgivare för ytterligare vägledning.

Vanliga frågor:

Vad betyder tullavgiften för mig som säljpartner?

Varor som importeras från länder utanför Europa kan behöva gå igenom tullkontroller. Tullpappersarbete/dokumentation (t.ex. tulldeklaration) ska fyllas i och åtfölja importerade varor. Denna dokumentation är den huvudsakliga informationskällan som tullmyndigheterna använder för att validera den tull/de skatter som ska betalas. I vissa fall kan tullmyndigheterna dock kontrollera varorna för att fastställa hur mycket tull och/eller skatt som ska betalas, och kan begära ytterligare information, bland annat för att fastställa att varorna överensstämmer med europeiska bestämmelser.
What is Import VAT?

Vad är importmoms?

Importmoms kan också betalas vid samma import av varor från länder utanför Europa till ett europeiskt land, utöver eventuell tull som ska betalas. Detta beräknas på varornas tullvärde plus eventuella tillämpliga tullar. Importmoms kan normalt återkrävas via din momsdeklaration förutsatt att du är momsregistrerad i det land där varorna deklareras till tullmyndigheterna och är ”ägare” av varorna.

Vad är fakturering?

I många europeiska länder förväntar sig kunderna en momsfaktura. Momslagstiftningen i det land varifrån du skickar varorna och där kunden befinner sig kan kräva att du tillhandahåller en momsfaktura. Processen för utfärdande av en momsfaktura varierar beroende på land. För mer information, klicka här.
Tax representation

Skatterepresentation

Om du är en säljpartner som inte är baserad i EU måste du utse ett skatteombud i vissa EU-länder för att registrera dig för moms.
Skatteombud är den process där en person eller ett företag agerar för ett utländskt företags räkning avseende moms i EU. Skatteombud i många EU-länder är tillsammans ansvariga för momsskulderna från en icke-EU-baserad säljpartner.

Som onlineförsäljare kan det krävas bankgarantier och extra avgifter för att säkra användningen av ett skatteombud. Dessa ytterligare krav är beroende av de landsspecifika kraven och leverantören av skatteombudsgtjänster.

Momsskyldighet

Behöver jag ett momsregistreringsnummer?

Beroende på verksamhetens art måste du enligt reglerna registrera dig för ett momsregistreringsnummer i ett europeiskt land. Detta beror på flera faktorer, varav några är: etableringsort, expedieringsmodell och din årliga omsättning.
Registrera dig för moms med VAT Services på Amazon

Momsbestämmelser i hela Europa

Vilka är de olika momsbestämmelserna i Europa?

Det är viktigt för dig att uppfylla dina moms- och skattskyldigheter i alla länder där ditt företag är verksamt. Kontakta din skatterådgivare för vägledning om hur du uppfyller dina momsskyldigheter. Även om flera faktorer påverkar definitionen av efterlevnadskrav i hela EU, har vi sammanfattat dem för Amazons marknadsplatser ur en säljpartners perspektiv.

Momstjänster på Amazon

Hantera dina europeiska momsregistreringar och arkivering

Momstjänster på Amazon är en momslösning för hantering av dina skyldigheter avseende europeisk momsregistrering och momsdeklaration. Vi samarbetar nu med flera skattetjänstleverantörer för att möjliggöra momsefterlevnad i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen och Tjeckien.

Vad ingår

Momsregistrering
Steg 1: Registrera dig och anpassa din försäljningsplan
Välj i vilka länder du vill momsregistrera dig och lägg till befintliga momsnummer i Seller Central.
Steg 2: Samla in och tillhandahåll information
Fyll i den enhetliga enkäten, samla in verifikationer enligt den detaljerade checklistan och ladda upp dem till momstjänstleverantören för verifiering.
Steg 3: Skicka in dokument
Ladda ner och underteckna de förifyllda ansökningsblanketterna och skicka dem till momstjänstleverantören, som skickar in din ansökan till skattemyndigheterna åt dig.
Steg 4: Få dina momsregistreringsnummer
När du får dina momsregistreringsnummer och DE-momscertifikatet läggs de till på ditt Seller Central-konto. Du kan ladda ner dina momsregistreringsbevis direkt från statusinstrumentpanelen och börja deklarera din moms genom att klicka på ”Starta momsdeklaration”.
Momsdeklarationer
När du har dina momsregistreringsnummer och ska deklarera moms via Momstjänster på Amazon måste du gå igenom en inledande engångskonfigurering i 5 steg.

Engångskonfigurering: Konfigurera ditt konto för momsdeklarationer genom att ange lite ytterligare information om dina produktposter och börja deklarera.
Processen i 5 steg
1) Granska produkt-skattefilen
Produkt-skattefilen innehåller information om alla produkter du har sålt, återbetalat eller returnerat i de länder där du använder Momstjänster på Amazon de senaste 3 månaderna.
2) Granska Amazons momstransaktionsrapport
Amazons momstransaktionsrapport innehåller relevant momsinformation om transaktioner i de länder där du använder Momstjänster på Amazon.
3) Granska rapporten om ytterligare moms och lägg till eventuella transaktioner utanför Amazon
Rapporten om ytterligare moms innehåller information om din försäljning utanför Amazon, återbetalningar, returer, krediter, internationella lagerrörelser inom EU, inköp och importer. Den kan också innehålla din försäljning och dina återbetalningar på Amazon om du inte använder momsberäkningstjänsten. Du måste lägga till dina transaktioner utanför Amazon så att de kommer med i månadens momsdeklaration!
4) Granska utkastet till deklarationen
Nu måste du granska utkastet till deklarationen. Här ser du en sammanfattning av momsskulden för respektive land samt status och deadline för respektive deklaration.
5) Betala din moms
När ditt skatteombud har genererat dina momsdeklarationer kan du se vilka momsbetalningar du måste göra och tidsfristen för respektive land i portalen för Momstjänster på Amazon. Den här betalningen görs inte automatiskt, det måste du sköta själv.
5 steps process
Räkenskapsombud
Om du är en säljpartner med bas utanför EU måste du tillhandahålla ett skatteombud (kallas även för räkenskapsombud) för att kunna momsregistrera dig i vissa EU-länder, precis som det står i avsnittet ”Skatteombud” ovan.

De länder som kräver skatteombud är Frankrike, Italien, Spanien och Polen.
Om du behöver registrera dig i något av de här länderna kan din momstjänstleverantör även fungera som skatteombud inom ramen för Momstjänster på Amazon.
Gratis EORI i Storbritannien eller EU
Tjänsten med gratis EORI tillhandahålls av din momstjänstleverantör. Din momstjänstleverantör avgör även i vilket EU-land du bör ansöka om ditt EORI-nummer.
Uppdateringar i realtid via Seller Central
Du får uppdateringar i realtid om dina skyldigheter kring momsrapportering och deadlines för betalningar i Seller Central
Auktoriserad översättning
Automatiserade rapporter – Intrastat, EC Sales List och eventuella lokala obligatoriska rapporter
Disclaimer:
a) VAT Services on Amazon does not provide support on reporting of VAT related to supply of telecommunication services, television and radio broadcasting services and electronically supplied services. These are supported in the Mini One Stop Shop (MOSS) scheme. To learn more about the MOSS scheme and about the process to register to MOSS, visit the dedicated page on the European Commission official website. Please contact your local tax service provider for further assistance on these items.

b) Does not offer VAT Registration and Filing Services in the country of establishment of your business. And would therefore not support the generation or filing of One-Stop Shop (OSS) reports at the time of launch of this legislation. We will however help you identify the transactions that should be filed in your OSS declarations. These transactions will be excluded from VAT reports prepared by VAT Services on Amazon, and you will need to work with your domestic / home country tax agents for OSS returns filing. Please reach out to your domestic / home country tax agent regarding obtaining a OSS number and filing your OSS returns.

Därför ska du registrera dig

Automated VAT filings

Lägre kostnader

Starta momsansökan för så lite som 29.2 €/månad (för 1 land, utan skatterepresentation).
Low cost

Enkelt

Få rådgivning om momsregistrering och automatiserade momsdeklarationer.
Du behöver bara förse oss med de uppgifter och den dokumentation vi begär baserat på de länder du väljer, så tar Momstjänster på Amazon hand om alla komplicerade, dyra och tidskrävande processer åt dig.
– Gäller för alla dina transaktioner både på och utanför Amazon
– Erfarna och betrodda momstjänstleverantörer hanterar dina momsdeklarationer
– Gratis EORI i Storbritannien eller EU via Momstjänster på Amazon
– Service och support lokaliserad efter dina behov

*Din momstjänstleverantör tillhandahåller tjänsten med kostnadsfritt EORI och avgör även i vilket EU-land du bör ansöka om ditt EORI-nummer.
Customer support

Dedikerad kundtjänst

Momstjänster på Amazon erbjuder självbetjäningshjälp samt dedikerad kundtjänst direkt från vårt säljarsupportteam på kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska, koreanska och japanska.

Våra samarbetspartner

Momstjänster på Amazon har valt ut erfarna och betrodda momstjänstleverantörer i Europa som ger dig prisvärd support på en mängd olika geografiska platser.

När du registrerar dig får du välja den samarbetspartner du vill använda bland de olika momstjänstleverantörer som är tillgängliga i det land där du etablerar dig.
Avalara - Amazon UK Partner
Taxually - Amazon Partner
TB Accountants - Amazon UK Partner
Avask accounting and business consultants ltd - Amazon Uk partner
Deloitte - Amazon UK Partner
J&P Accountants

Avgifter och kampanjer

Avgifter för Momstjänster på Amazon

Momsregistrering – engångsavgift
Land
Pris
UK
€ 50
DE
€ 50
FR
€ 150
IT
€ 150
ES
€ 150
PL
€ 150
CZ
€ 150
Momsdeklarationer – månadsavgift
Från 29.17 €/månad. Den totala månadsavgiften beror på antalet länder.
Vi strävar efter att erbjuda dig förstklassiga tjänster, och erbjuder en mängdrabatt för våra säljpartners som deklarerar i 5+ länder enligt nedan.

# Länder

Deklarationsavgifter före rabatt

Mängdrabatt

Deklarationsavgifter efter rabatt

Deklarationsavgifter per månad

1
€ 350
-
€ 350
€ 29.17
2
€ 700
-
€ 700
€ 58.33
3
€ 1,050
-
€ 1,050
€ 87.50
4
€ 1,400
-
€ 1,400
€ 116.67
5
€ 1,750
5%
€ 1,663
€ 138.54
6
€ 2,100
20%
€ 1,680
€ 140.00
7
€ 2,450
30%
€ 1,715
€ 142.92
Räkenskapsombud – månadsavgift (endast vid behov)
21 €/månad för varje land där du behöver ett räkenskapsombud.

Besök vår dedikerade sida med avgifter för Momstjänster på Amazon på Seller Central om du vill veta mer.

Vanliga frågor

Vilka får använda sig av Momstjänster på Amazon?
Alla Amazon säljpartner som är registrerade för att sälja på en europeisk marknadsplats kan registrera sig för Momstjänster på Amazon utan några begränsningar.
Hur går betalningsprocessen till? Ska jag först betala till momstjänstleverantören och sedan få ersättning?
Avgifter för momsregistrering, momsdeklarationer och räkenskapsombud debiteras direkt från ditt huvudkonto på Amazon Seller Central. Vi skickar ett meddelande innan ditt konto debiteras där vi anger det debiterade beloppet och exakt datum för debiteringen. Du behöver inte betala momstjänstleverantörerna, Amazon debiterar dig direkt efter kampanjperioden om det behövs.

Om du är intresserad av ytterligare tjänster, till exempel skatterådgivning, kan du kontakta momstjänstleverantören direkt utanför Momstjänster på Amazon. Klicka här om du vill läsa mer om vilka tjänster som våra momstjänstleverantörer erbjuder och deras avgifter.
Ingår momsen på abonnemangsavgiften i månadsavgiften för Momstjänster på Amazon?
Priset är exklusive momsen på abonnemangsavgiften för Momstjänster på Amazon. Det här beloppet tas i förekommande fall upp på din faktura och dras från saldot på ditt Seller Central-konto på Amazon, och det visas då som ”Diverse justering” på din transaktionssida. Du kan återkräva momsbeloppet i din regelbundna momsdeklaration som en vanlig momsavgift.
Vad ingår i min momsregistreringsavgift?
Det här ingår i din momsregistreringsavgift
• Momsregistreringen
• EORI (Economic Operators Registration and Identification) i Storbritannien
• EORI i ett EU4-land
• Auktoriserad översättning
Vad ingår i min avgift för momsdeklarationer?
Det här ingår i avgiften för momsdeklarationer:
• Momsdeklarationer enligt kraven i landet där tjänsten används
• Intrastat-rapportering
• EC Sales List-rapportering
• Lokalt obligatorisk rapportering, till exempel Spesometro i Italien
• Ansökan om EORI-nummer för Storbritannien och Europa
• Hantering av din moms via Seller Central och Amazons teknik
• Dedikerad kundtjänst
När debiteras jag?
Du debiteras en engångsavgift för momsregistreringen per land när du har anmält dig för Momstjänster på Amazon. För momsdeklarationer och räkenskapsombud börjar vi debitera månadsavgiften efter att din första deklaration har genererats eller efter kampanjperioden i förekommande fall.
Hur debiteras jag?
Du faktureras och debiteras för Momstjänster på Amazon via kontot för din primära EU-marknadsplats. Avgiften noteras som ”Diverse justering” mot ditt befintliga saldo.
Du får en separat faktura för Amazons teknikavgift och momstjänstleverantören enligt följande tabell:

Antal länder

Momsdeklaration

Faktura från momstjänstleverantör

Faktura från Amazon

1
€ 399
€ 200
€ 199
1
€ 399
€ 200
€ 199
2
€ 749
€ 400
€ 349
3
€ 1,099
€ 600
€ 499
4
€ 1,399
€ 800
€ 599
5
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
6
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
7
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
Fiscal Representation - Monthly (only if needed)
€21/month for each country where you need Fiscal representation.

Visit our dedicated VAT Services on Amazon Fees page on Seller Central to learn more.

Mer momsresurser

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om mervärdesskatt (moms).
Vilka blir konsekvenserna av bristande efterlevnad av momsskyldigheterna i EU?
EU-länderna tillämpar ett harmoniserat momssystem. Underlåtenhet att följa momsregistrering och fortgående efterlevnadskrav inom EU får allvarliga konsekvenser:
- Vanligtvis måste du betala den moms som du borde ha betalat till aktuella (EU) skattemyndigheter, plus ränta på momsen från det datum då den skulle ha betalats. Detta är vanligtvis från det datum du borde ha erhållit ett momsregistreringsnummer, redovisat moms på din försäljning och remitterat moms till skattemyndigheterna (trots att du inte tagit ut moms på din försäljning under denna tid).

- Om skattemyndigheterna blir medvetna om att du inte har uppfyllt dina momsskyldigheter kan du behöva betala en straffavgift. Straffavgiften beror vanligtvis på det momsbelopp som ska betalas och hur lång tid du inte uppfyllt dina registreringsskyldigheter. Påföljder för sen registrering är i allmänhet en procentsats baserad på det momsbelopp som borde ha överlämnats till skattemyndigheterna. Hur straffavgifter beräknas skiljer sig från land till land. Om du medvetet eller avsiktligt underlåter att uppfylla dina momsskyldigheter kan du också bli föremål för åtal av statliga myndigheter.

Om Amazon informeras om att du inte har uppfyllt dina skyldigheter avseende momsefterlevnad, kan du förlora dina säljrättigheter på Amazons webbplatser. Du kommer att hindras från att omlista tills du har visat att momsen efterlevs.
På webbplatsen för momsresurser har vi försett dig med användbar information som kan hjälpa dig att överväga dina skyldigheter när det gäller momsefterlevnad. Denna information är dock inte avsedd att vara en heltäckande vägledning eller skatterådgivning, och om du är osäker på dina skyldigheter rekommenderar vi att du söker råd från antingen den tillämpliga skattemyndigheten eller en oberoende skatterådgivare.
Hur debiteras och återbetalas moms?
För att ta ut moms måste du först vara registrerad för moms och få ett momsregistreringsnummer. När du är momsregistrerad är du bunden av de momsregler som gäller för det EU-land där du är registrerad, men det innebär normalt att du måste ta ut moms (i förekommande fall) på din försäljning och ange denna moms på en faktura som uppfyller momsen (kontakta din skatterådgivare för specifika råd om faktureringskrav).

Momsbeloppet till en lokal skattemyndighet, dvs. debiterad av dina kunder, kan kompenseras av den moms som uppkommer på dina företagsköp/kostnader (kontakta en skatterådgivare om vilka kostnader moms kan återvinnas).

Observera att du bör kontrollera momsrapporterings- och faktureringskraven i varje land där du registrerar dig. Även om dessa krav är likartade kan det finnas anmärkningsvärda skillnader.
Hur registrerar man sig för moms i flera länder?
Om du lagrar, flyttar eller säljer varor i flera EU-länder kan du behöva registrera dig för moms i flera länder. Om så är fallet kan du behöva lämna in momsdeklarationer i mer än ett land.

Kraven för momsregistrering i flera länder varierar och vi rekommenderar att du konsulterar en skatterådgivare, särskilt om du lagrar varor i mer än ett EU-land eller gör distansförsäljning inom EU.
Jag säljer produkter till ett EU-land utanför EU (jag har ingen etablering i EU och lagrar inte varor i EU). Måste jag registrera mig för moms?
Vi stödjer för närvarande endast flöden för textinpassning för ett område och upp till 5 rader. Bildanpassning och produktkonfiguration är fortfarande en manuell uppladdning en efter en.
Jag säljer produkter från ett annat land till ett EU-land. Var måste jag registrera mig för moms?
När du säljer varor från ett EU-land till ett annat EU-land bör du vara medveten om att momskraven och skattesatserna kan skilja sig från land till land. Om du lagrar dina varor i ett EU-land kan du bli tvungen att registrera dig för moms i det EU-landet. Dessutom, om du överför dina egna varor från ett EU-land till ett annat, eller om Amazon (FBA) överför dina varor från ett expedieringscenter till ett annat land där du har angett att dina varor kan lagras, kan överföringen också behandlas som en transaktion som måste rapporteras i en momsdeklaration. Du är ansvarig för att uppfylla eventuella momsskyldigheter som gäller, inklusive momsförpliktelser på Amazons marknadswebbplats, de länder från vilka du levererar dina varor, de länder till vilka du levererar eller skickar dina varor, eller andra länder (t.ex. importland i om du importerar varor från länder utanför EU).
Hur snart efter att ha passerat momströskeln behöver jag ladda upp ett momsregistreringsnummer i Seller Central?
Du bör övervaka ditt konto och ansöka om ett momsregistreringsnummer hos relevant skattemyndighet eller hos momstjänster på Amazon så snart du förväntar dig att överskrida tröskelvärdet eller bryta mot ett annat momsregistreringskrav. Med tanke på att det behövs tid för att slutföra processen rekommenderar vi att du ansöker om ditt momsregistreringsnummer tillräckligt innan du överskrider tröskelvärdet.
Vad är skillnaden mellan ett EU-momsregistreringsnummer och ett lokalt momsregistreringsnummer?
EU:s momsregistreringsnummer: Momsregistreringsnummer som är validerat och listat i VIES. EU-momsregistreringsnumret föregås av ett landsprefix (till exempel IT för Italien, ES för Spanien) från det land som beviljade numret.

Lokalt momsregistreringsnummer: Ett lokalt momsregistreringsnummer har inget landsprefix och är i princip endast avsett att användas för inhemska transaktioner inom det land som beviljade numret (t.ex. inköp från en inhemsk leverantör).
Vad är ett skatteregistreringsnummer?
Ett skatteregistreringsnummer är det officiellt utfärdade skattenumret som utfärdats av det land där den säljande partnerns verksamhet är lagligen etablerad. Om deras verksamhet till exempel är lagligt etablerad i Frankrike är deras lokala skatteregistreringsnummer SIRET-nummer. Om deras verksamhet är laglig etablerad i Kina är deras lokala skatteregistreringsnummer likaså Uniform Social Credit Code eller, om den fungerar som privatperson, ID-numret från deras kinesiska ID-kort.
Företagsnamnet som registrerats för mitt momsregistreringsnummer stämmer inte överens med mitt juridiska namn på Seller Central på grund av ett skrivfel. Vad ska jag göra?
Vi kan inte acceptera momsnummer som inte matchar ditt juridiska namn. Du måste kontakta den berörda skattemyndigheten för att antingen uppdatera ditt företagsnamn för det registrerade momsregistreringsnumret eller begära att de anger ett nytt momsregistreringsnummer som tillhör det juridiska namnet på ditt säljande partnerkonto.

Du kan också välja att ändra ditt företagsnamn i Seller Central, men detta kan (åter) utlösa kontoverifieringsprocessen, och du måste tillhandahålla relevanta bevis för att rensa verifieringen.
Obs! Informationen på denna sida utgör inte skatterådgivning, juridisk rådgivning eller annan professionell rådgivning och får inte användas som sådan. För specifik rådgivning om dina momsskyldigheter rekommenderar vi att du konsulterar en skatterådgivare. Dessutom kan vissa lagändringar komma att ske vilket kan påverka innehållet på denna sida.
Amazon logo
© 2023, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo