Integritetspolicy för Amazon Services

Amazon Services Europa
Amazon Services Europe S.à r.l. på 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg är en datakontrollant för information som tillhandahållits eller insamlad av den, vilket inkluderar genom sell.amazon.se eller säljarcentralen. Sådan information bearbetas i enlighet med integritetspolicyn för Amazon.se. Genom att använda denna sida eller säljarcentralen godkänner du även våra cookies samt vår information om intressebaserade annonser.
© 1996–2020, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag